Personuppgifter. GDPR. Cookies- och sekretesspolicy

 

Behandling av data:
Denna sekretessavtal gäller för CHANTI ApS' webshop - www.chanti.se samt alla de andra hemsidor som tillhör CHANTI ApS, när annat inte är angivet. Om detta sekretessavtal inte kan godkännas och accepteras, undanbedes vänligen användningen av denna sida.

Genom att använda denna sida accepteras inhållet av detta sekretessavtal.

Icke-personliga uppgifter:
CHANTI ApS samlar in icke-personliga uppgifte om användningen av denna hemsida genom automatisk användning av cookies och loggfiler. 

Personliga uppgifter:
Personuppgifter, som anges av användaren vid registreringa av användarprofiler, vid användning av tillgängliga servicetjänster eller på något annat sätt registreras, behandlas och förvaras i överensstämmelse med den dåvarande gällande lagstiftning och EUs allmänna databeskrivningsförordning (GDPR).
Sådana uppgifter kan vara:

- namn
- adress
- e-postadress
- telefonnummer
- och liknande

Ändamål:

Uppgifterna användes i samnband med efterfrågan samt till marknadsföring av nya produkter och service hos CHANTI ApS. Personliga uppgifter kommer INTE att vidarebefodras till tredje man utan föregående accept, såvida inte det är nödvändigt för att genomföra placerade beställningar eller efterfrågningar, och då endast i den grad som ändamålet kräver. 

Förvaringstid:
Personuppgifter förvaras hos CHANTI ApS för användare med login konto, så länge kontot existerar. Den enskilda användare kan när som helst komma med en förfrågan till CHANTI ApS med begäran om, att kontot raderas och uppgifter därmed också raderas. Om du har avslutade ett köp på en användare, sparas också denna information.

När en handel genomförs med kortbetalning, kommer det att vara angivet IP-Nr samt datum/tid på betalningen. Detta görs så att CHANTI ApS kan säkra sig som firma, i händelse av det skulle ske en betalning med ett stulet kontokort.

Säkerhet:
Personliga uppgifter förvaras och/eller behandlas i enlighet med god sed, och CHANTI ApS strävar efter, att det användes teknologi och software, som ger den nödvändiga säkerhet, så att datan inte skadas eller kommer till tredje mans kännedom. CHANTI ApS stävar efter att minimera dessa risker så mycket som möjligt.

Samsamarbeta med andra företag:

Har du väljer att använda en eller flera av följande företag i transport av dina varor, vid betalning eller Premium, kommer de att ha tillgång till nödvändig information om din beställning:

- GLS
- PostNord
- Bring
- Klarna
- Reepay

Vi registrerar och passerar således den personliga information, som är nödvändig för att leverera produkten till dig.

Vi samarbetar också med andra företag, som lagrar och bearbetar data. Företag handlar endast om informationen på våra vägnar. De får inte använda dem för egna ändamål.

Vi samarbetar bara med datoranvändare i EU eller i länder, som kan ge din information tillräckligt skydd.

Datakontrollanten på www.chanti.se är Per Søndergaard.

Personuppgifterna är registrerade hos CHANTI ApS (CVR SE502078-2099).

Det registreras inte andra privata uppgifter. Uppgifterna vidarebefodras inte till tredje man. 

Kontakt om personuppgifter:

Du har alltid rätten till att invända mot registreringen.
Du har också rätt till insikt i de registrerade uppgifterna.
Förfrågningar i samband med persondatalagen kan du rikta mot info@chanti.se

Om du tror att informationen är felaktig, har du rätt att rätta till dem. I vissa fall måste vi radera dina personuppgifter, om du ber om det. Till exempel, var om dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte, vi ska använda dem för. Du kan också kontakta oss, om du tror, att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen. I detta sammanhang kan du skriva till oss på per@chanti.dk.

Cookies

Vi använder cookies på www.chanti.se

När du besöker CHANTI´s hemsida använder vi cookies till att registrera, vad våra kunder ser på i butiken, styra köpflöde samt till att mäta trafiken på hemsidan. Vi använder det analytiske verktyget Google Analytics för dessa ändamål.
Vi använder dessa upplysningar till att förbättra vår hemsida, anpassa vårt varu-utbud och öka vår service.

Önskar du inte att acceptera cookies, kan du ställa in din browser till att automatiskt avvisa cookies eller underrätta dig om varje gång en webbsida ansöker om att spara cookies. Använd din browsers hjälpfunktion för att få fler upplysningar.

Du kan kontakta CHANTI via:

E-post: info@chanti.se
Telefon: 08 52509066

 

Uppdaterad: maj 2021